nideo.tv

SNOK

'SNoK' stå för 'Svartådalens Natur-, och Kulturcenter'.

Svartådalen börjar att skapa förutsättningar för ett Natur & Kulturcenter med placering i en del av skolans lediga lokaler i Västerfärnebo.

Svartådalens Bygdeutveckling ekonomisk förening har fått det stöd som det ansöktes om på försommaren beviljat från Sala sparbank för att kunna arbeta med ansökningsarbete för LONA medel i samverkan med Sala kommun. (Lokala naturvårdsmedel som söks hos Naturvårdsverket via länsstyrelsen)

Den ursprungliga planen kommer att utökas med att även omfatta ett informationscenter i det stora skogsbrandens spår. Med anledning av den brandturism som redan uppkommit och kommer att komma ska bygdeutveckling arbeta i samverkan med bygden och berörda parter både på kort och lång sikt. På kort sikt med att organisera den så att den inte stör integriteten för de drabbade och på långsikt så att den gynnar bygden.

Extra medel har anslagits från Sala sparbank för ändamålet och en bred samverkan kommer att ske med bla Sala kommun,länsstyrelsen, LRF, skogsbolagen och WWF.

Om du har frågor och synpunkter om detta så hör gärna av dig till Svartådalens Bygdecenter.


Projektledare: Linn Suslin

Kontakt:

Telefonnummer Bygdecentret: 0224-74 00 11

E-post: