nideo.tv

Fågelskådning

Ett rikt fågellivWhooperSwans

Svartådalen är mest känt för sin fågelrikedom – här finns utmärkta häck- och rastplatser för en mängd arter. Perioden från islossning fram till första veckan i april kallas svanvåren. Då genomströmmas Västmanland av omkring 25 000 sångsvanar som är på väg till häckningsplatser i framförallt Finland och Ryssland. Svartådalen är en bra plats för ”mellanlandning”!

I Svartådalen kan du också se svarttärnan häcka, den häckar bara på ett fåtal platser i Sverige. Silvertärnan, som är världens mest långflyttande fågel, rastar i Fläcksjön i maj. På vidsträckta och betade strandängar trivs storspoven, medan ängens högre örtvegetation är kornknarrens hemvist.

 

Birdsafari Sweden

Birdsafari Sweden är ett nätverk av naturguider med bas i Svartådalen, Västmanland.

Vi är specialiserade på att visa vilda fåglar och fjärilar på safaris runtom Svartådalens underbara landsbygd.

Våra internationella safaris går också till andra spännande naturområden runtom i främst mellersta och norra Sverige.

Allt för att våra kunder ska få möjlighet att se och fotografera en större del av våra spännande svenska fåglar, fjärilar och miljöer.

Kontakt:

Daniel Green
Knutsgatan 5 B
722 14 Västerås

Telefon: +46(0)706 18 43 16

www.birdsafarisweden.se